Edif. Anhelo

Configuracion de Placa portero

Codigo de acceso a programación : Campana + Llave 29001.

Configuración

Placa de portal 3.                                                       Placa porta 1

Campo                                                                                                                       

0_______________.       00.                                                    00.                     Tritono

1_______________          3                                                       3.                     Segundos

2_______________        60                                                     60                     Segundos

 3_______________       40                                                     40.                    Segundos

4_______________          1                                                       1                      Minutos

5_______________          1                                                       1                       Principal

6_______________        02                                                     01                      Nº de Placa

7_______________.      03                                                     03.                     Nº de Llamadas

8_______________       02                                                    02                       Nº  de Secundario

9_______________.        0                                                       0                      No

10______________27845                                             00000                      C, Abre Puertas

11______________00000                                             00000                      C. Abre Puertas

12______________00000.                                            00000                      C. Abre Puertas

13______________00000                                             27845                      C. Abre Puertas

14______________29001                                             29001                      C. de Acceso